κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
COLLECTION "THESSALONIKI"
Ζωγραφική με ακρυλικό και κολάζ σε ξύλο
Painting with acrylic and kolaz on wood
Τιμή: 6.000 €
Price: 6.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!
κωδικός πινακα 1