κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ"
"PORTRAIT OF AN ATHLETE"
Ακρυλικό σε μουσαμά, 110 cm X 100 cm
Acrylic on camvas, 110 cm X 100 cm
Τιμή: 8.000 €
Price: 8.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!