κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ", 1987
"STILL LIFE", 1987
Ακρυλικό σε ξύλο, 110 cm X 92 cm
Acrylic on wood, 110 cm X 92 cm
Τιμή: 6.000 €
Price: 6.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!