κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ"
"PHAROS OF CHANIA"
Ακρυλικό σε ξύλο, 110 cm X 93 cm
Acrylic on wood, 110 cm X 93 cm
Τιμή: 7.000 €
Price: 7.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!