κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

Σειρά "ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ", 1989, "ΟΙ ΑΥΘΑΔΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ"
"DECIPHERMENT", 1989, "SAUCINESS OF FANTASY"
Ακρυλικό σε ξύλο, 88 cm X 110 cm
Acrylic on wood, 88 cm X 110 cm
Τιμή: 7.000 €
Price: 7.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!