κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ"
"SAINT EUGENIOS OF TRAPEZOYNTAS"
Ακρυλικό και κολάζ σε ξύλο, 110 cm X 92.3 cm
Acrylic and kolaz on wood, 110 cm X 92.3 cm
Τιμή: 6.000 €
Price: 6.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!