κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ"
ILLUSTRATION ON THE SUBJECT: "THE GENOCIDE OF GREEKS OF PONTOS"
Τιμή: 4.000 €
Price: 4.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!