κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

Σειρά νεκρή φύση "STILL LIFE", 1986
"STILL LIFE", 1986
Ακρυλικά σε ξύλο, 110 cm X 95 cm
Acrylic on wood, 110 cm X 95 cm
Τιμή: 8.000 €
Price: 8.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!