κωδικός πινακα 52

 

"ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ", 1980
"PORTRAIT OF ALEXANDER", 1980
Ακρυλικό σε ξύλο, 90 cm X 110 cm
Acrylic on wood, 90 cm X 110 cm
Τιμή: 8.000 €
Price: 8.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!