κωδικός πινακα 52

 

"ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", 1981
"MINOAN OFFER ", 1981
Ακρυλικό σε ξύλο, 85 cm X 110 cm
Acrylic on wood, 85 cm X 110 cm
Τιμή: 7.000 €
Price: 7.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!