κωδικός πινακα 52

 

"ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕ ΙΕΡΕΙΕΣ", 1980
"APHRODITE WITH PRIESTS", 1980
Ακρυλικό σε ξύλο, 110 cm X 93 cm
Acrylic on wood, 110 cm X 93 cm
Τιμή: 8.000 €
Price: 8.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!