κωδικός πινακα 52

 

"ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ", 1982
"SUMMER MEMORY", 1982
Ακρυλικό σε ξύλο, 88 cm X 110 cm
Acrylic on wood, 88 cm X 110 cm
Τιμή: 6.000 €
Price: 6.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!