κωδικός πινακα 52

 

"ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ", 1980
"TOMBSTONE FOR THE WIN", 1980
Ακρυλικό σε ξύλο, 110 cm X 88.5 cm
Acrylic on wood, 110 cm X 88.5 cm
Τιμή: 8.000 €
Price: 8.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!