κωδικός πινακα 52

 

"ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  ΘΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ", 1979
"CULTURAL RECOLLECTION GODDED OF HEALTH", 1979
Λάδι σε καμβά, 55 cm X 45 cm
Oil on Canvas, 55 cm X 45 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!