κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
COLLECTION "THESSALONIKI"
Ζωγραφική με ακρυλικό σε ξύλο, 110 cm X 88 cm
Painting, acrylic on wood, 110 cm X 88 cm
Τιμή: 7.000 €
Price: 7.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!