κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ  ΓΗ ", 1974
"EARTH AND SUN", 1974
Λάδι σε καμβά, 59 cm X 43 cm
Oil on Canvas, 59 cm X 43 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!