κωδικός πινακα 52

 

"ΤΙΜΗ  ΣΤΗ ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ", 1979
"HONOURING   TO  VENHS", 1979
Λάδι σε καμβά, 59 cm X 43 cm
Oil on Canvas, 59 cm X 43 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!