κωδικός πινακα 1 back to photogallery

 

"ΤΙΜΗ  ΣΤΟΝ   ΦΕΙΔΙΑ ", 1977
"HONOUR   TO  FIDIAS", 1977
Λαδι  σε μουσαμα, 55 cm X 45 cm
Oil on Canvas, 55 cm X 45 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!