κωδικός πινακα 52

 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΘΕΟΤΗΤΑ  ΜΕ  ΒΕΛΟΣ", 1978
"GREEK  GODESS  WITH  ARROW ", 1978
Λάδι σε μουσαμά, 55 cm X 45 cm
Oil on Canvas, 55 cm X 45 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!