κωδικός πινακα 52

 

"ΣΕΙΡΑ  ΚΟΡΕΣ         ΜΠΛΕ  ΚΟΡΗ", 1972
" KORAI  LINE       BLUE   KORE ", 1972
Λάδι σε καμβά, 59 cm X 43 cm
Oil on Canvas, 59 cm X 43 cm
Τιμή: 2.000 €
Price: 2.000 €
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!
BUY NOW!